Jukkatalo teki ennätyksellisen liikevaihdon, tulos jäi tappiolle

Ennätyksellinen kasvu yhdistettynä työvoimapulaan, materiaalikustannusten nousuun ja talotoimituksien sopimusehtojen mukaiseen kauppahintaan tuottivat 4,6 miljoonan euron liiketappion vuonna 2022.

Etusivu / Jukkatalo teki ennätyksellisen liikevaihdon, tulos jäi tappiolle

Vuonna 2022 Jukkatalo rakensi yli 500 taloa ja liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 32 prosenttia 95,1 miljoonaan euroon. Yrityksen henkilöstömäärä kasvoi 20 prosenttia yli 200 henkilöön. Oman henkilöstön lisäksi Jukkatalon työmailla työskenteli noin 500 henkilöä. Jukkatalo valittiin jo 14. kerran peräkkäin Suomen luotetuimmaksi talopakettimerkiksi.

Ennätyksellinen kasvu yhdistettynä työvoimapulaan, materiaalikustannusten nousuun ja talotoimituksien sopimusehtojen mukaiseen kauppahintaan tuottivat 4,6 miljoonan euron liiketappion. Toimintaympäristön tarjoamista vaikeuksista huolimatta parempaan olisi pitänyt pystyä ja tulosta voi pitää heikkona.

Voimakas kasvu johti suureen tappioon

Jukkatalon vuoden 2022 tulokseen vaikuttavat tekijät alkoivat muodostua jo vuonna 2021. Materiaalikustannusten merkittävä nousu jatkui vuoden 2022 aikana. Vielä kesällä voimakkaasti toimintaa häirinnyt komponenttipula alkoi hellittää ja lämmönlähteitä lukuun ottamatta tuotteiden saatavuus oli jo loppuvuodesta hyvällä tasolla. Kesän aikana toiminnan volyymit olivat vielä suuria ja työvoimapula etenkin työmaatoimintojen osalta oli merkittävää.

Rajut materiaalien hinnankorotukset ja Venäjän hyökkäyssodasta johtuva vaikeasti ennakoitava tulevaisuus saivat aikaan sen, että talojen valmistumisaikaan vuonna 2022 materiaalien hinnat olivat nousseet sopimusvaiheesta runsaasti. Sopimushinnoitteluun sitoutumisesta aiheutuvien tappioiden tiedettiin näkyvän raskaasti Jukkatalon vuoden 2022 tuloksessa.

Sopeutustoimista tasapainoa talouteen ja liiketoimintamallin kirkastukseen

Syksyn ja talven aikana Jukkatalolla käytiin useammat muutosneuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi alentuneen kysynnän tasolle. Muutosneuvottelujen myötä jouduttiin irtisanomaan ja lomauttamaan henkilökuntaa.

Toimitusjohtajan tehtäviä tällä hetkellä hoitava Jukkatalon hallituksen jäsen Ilkka Sydänmetsä toteaa, että yhtiön kannattavuustason vakauttaminen on vaatinut sopeutustoimia sekä päämäärätietoista kehitysprojektien läpivientiä.

– Tilanne edellyttää jatkossakin suunnittelun, tehtaan ja työmaan saumattoman yhteistyön systemaattista edistämistä ja tehdyistä virheistä oppimista. Materiaali- ja komponenttisaatavuushaasteiden selättäminen, reklamaatiojärjestelmän ja työmaavaiheiden tarkka projektiseuranta on poistanut viime kauden haasteet työmaiden aikataulunpidon suhteen. Työmaat etenevät tällä hetkellä aikataulussa. Olemme panostaneet rakentamisen aikaiseen viestintään ja digitaalisiin palveluihin. Nyt asiakkaillamme on mahdollisuus tavoittaa Jukkatalon asiantuntijat yhden viestikanavan kautta. Tavoitteemme on, että asiakkaat tietävät mitä heidän työmaallaan tapahtuu nyt ja mitä seuraavaksi.

Mielenrauhaa ja luottamusta asiakkaille ja henkilöstölle

Haluamme kantaa vastuumme haastavasta tilanteesta huolimatta ja lunastaa asiakkaillemme annetut lupaukset, hoitamalla rakennusprojektit sovitulla hinnalla maaliin saakka. Vaikka vastuun kantamisen seuraus näkyy nyt viime vuoden tuloksen viimeisellä rivillä, olemme siitä valinnasta ylpeitä. Asiakkaamme tekevät yhden isoimmista investoinneistaan päättäessään omakotitalon rakentamisesta, silloin mielenrauhan ja luottamuksen tunteen rakentaminen on tavoitteistamme tärkein.

Liki 40 vuotta toimialan suhdannevaihteluita kokeneen Ilkka Sydänmetsän mielestä paras aika rakentaa voi olla käsillä juuri nyt.

– Kuntien rakennusvalvonnoissa ei ole tällä hetkellä sellaista kiirettä kuin noususuhdanteessa yleensä, joten lupa-asiat hoituvat ripeästi. Kun rakennustyömaita on käynnissä vähemmän, omalle talotyömaalle on nyt saatavilla osaavaa työvoimaa. Seuraava työvoimapula voi kuitenkin olla käsillä, kun Ukrainan jälleenrakentaminen alkaa, johon myös materiaalien saatavuus ja hinta tulee vahvasti reagoimaan.

Jukkatalon henkilöstö ja kumppaniverkosto on koko toiminnan kivijalka, jonka varaan toimintamme on rakennettu. Tekemisen laatu ja tehokkuus syntyy yhteisvoimin ja tämän voiman valjastamiseen panostamme edelleen vuonna 2023. Sydänmetsä päättää yhteenvedon edellisvuoden tuloksesta ja tulevaisuuden näkymistä näihin sanoihin:

– Haluan kiittää kuluneesta vuodesta asiakkaitamme, kumppaneitamme sekä ahkeraa ja tunnollista henkilökuntaamme. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme on mukana toiminnan kehittämisessä ja tulemme jatkossakin rakentamaan paljon Jukkataloja tyytyväisille asiakkaillemme.

Lisätiedot
Ilkka Sydänmetsä
Toimitusjohtaja

040 561 6939